Etableringsprogrammet rapport⚠️Informationsdelning⚠️
      Glöm inte ❗️❗️❗️
🛑Alla som är i etableringsprogrammet börjar skriva in AF-rapporten från 1 juli (beroende på corona viruset)
🛑Alla som är i etableringsprogrammet fortsätter att skriva in FK-rapporten regelbundet varje månad.
AF : Arbetsförmedlingen 
FK : Försäkringskassan


Skicka en kommentar

0 Kommentarer