Språk som ett maktmedel (PM SVA 3)

0

                                                      
SPRÅK SOM ETT MAKTMEDEL

På många nivåer hänger språk och makt  ihop. Språket är ett fantastiskt verktyg som hjälper  människor  att  kommunicera med varandra  och  att  förstå  sina  omgivning.  En människans  kapacitet att använda sitt språk är jätteviktigt eftersom det har makten att påverka sitt liv på många vis. Hur möjliggör språket människans förmåga att påverka sin omgivning och sin egen framtid?

Om man använder det lämpliga språket kan det hjälpa en att uttrycka sin egna situation. Mikalides (2014) skriver i en e-tidning att makten finns och verkar överallt i vårt samhälle. Mikalides (2014) påstår vidare  att språk är en maktfaktor i vår värld och människor kan förhandla till alla med språk. Mikalides (2014) hävdar vidare att ett kraftigt språk uppmuntrar även fantasin och ökar människors empati och förståelsen för hur andra människor tänker. Mikalides (2014) påpekar vidare  att vi kan avslöja via språket vilka vi är, visa våra känslor, påverka andra, utveckla tankar och skapa kontakt med andra. Dessutom påstår Mikalides att vi inte kan vara oss själva utan ett rikt språk. Med andra ord, när man behärskar olika språkliga koder kan man alltså påverka sina egna möjligheter. Mikalides (2014) hänvisar vidare  att språkvalet är en tydlig maktfaktor i mötet mellan människor. Mikalides (2014) skriver vidare att spelet mellan många talare av olika språk kan bli ännu mer krångligt eftersom  människan kan visa sin maktposition genom att välja att tala sitt eget språk.

Dahl (2013) skriver i sin artikel ”Makten går till den som kan språket ” (Språk Tidningen) att det är viktigt att välja vilket språk som man ska tala med eftersom andra bedömer en utifrån ens språkkunskap. Dahl (2013) menar att man blir förstådd bäst om man talar på sitt modersmål och man anses dummare av andra om man pratar ett främmande språk som man inte behärskar. Folk ser det som ett kognitivt problem ifall man inte kan språket, inte som språkliga brister vilket leder till att man tros vara ointelligent. Detta medför  att bli sedd på ett negativt sätt. Dahl (2013) påpekar vidare  att man uttrycker sig bäst på sitt modersmål. Dessutom hävdar Dahl (2013) en princip som är “Ju bättre man behärskar ett språk, desto bättre kan man uttrycka sig på det.”

En persons identitet är mycket viktig och språk är en del av personens identitet. Språk hjälper en att känna sig trygg. Denna situationen visar en person att nå en lycklig framtid. Språket har en värdefull betydelse för vår personlighetsutveckling. Skribenten Sungur menar att ” När man tittar närmre på språkets olika funktioner, ser man att språket inte är så självklart.” Sungur ledde ett samtal och Tarik Saleh, frilansjournalist och Ozan Sunar, chef för Södra Teatern i Stockholm deltog. Ayşegül Sungur påpekar att om man använder flera språk har man flera språkliga identiteter. Tarik Saleh säger att många svenskar är tvåspråkiga i egen generation men de vill inte säga att de har två språk identiteter.

Sungur  refererar till pedagogen Per-Åke Strids åsikter om att kunna modersmål. Sungur hävdar att Strids egen bok som heter ”Det nya klassmärket” tre delar som är modersmål rika, normalt språkkunniga och modersmål fattiga. Dessutom  säger  Strid (1997)  att  en modersmålsfattiga människa indikerar på osäkerhet, bristande självkänsla, passivitet eller till och med aggression. Strid (1997) hävdar vidare  att människor som är modersmåls rika  kan våga allt, kan göra vad de vill. Det kan vara framgångsrikt inte bara i affärslivet utan också i allmänhet.

Denna situation bevisar att språket påverkar människans framtid. Ozan Sunar säger att han kom till Sverige vid 6 års ålder och språk är en makt här. Vid femton års ålder bestämde hon sig för att behärska svenskan eftersom hon inte kunde prata bättre på svenska med de flesta av sina vänner. Sungur, Saleh och Sunar säger att språket har flera funktioner, t ex kulturell, kunskapsmässig, social och emotionell. Dessutom hävdar de vidare att språket kan också vara ett makt- eller förtryckare medel.

Slutligen menar jag att det finns  en stor och jätteviktig förhållande mellan språk och makt. Ytterligare  påverkar  språket  det dagliga  livet. Många länder som har makt och påverkas ekonomiskt, politiskt och socialt har vanligen detta även i språkligt perspektiv. Dessutom inverkar språket på mer seriösa saker som till exempel ens identitet och beteende mot livet.  Å ena sidan kan man ses som en dåre om man pratar ett språk som man inte behärskar. Språk är ett maktmedel som inverkar på människans liv betydande.

Adnan Gündogdu


Källförteckning:

1- Mikalides, Mikhael. 2014. I språket ligger makten
2- Dahl, Östen. 2013. Makten går till den som kan språket. Språktidningen. https://spraktidningen.se/artiklar/2013/11/makten-gar-till-den-som-kan-spraket ( Hämtad  2013-10-11).
3- Sungur, A.; Saleh, T.; Sunar, O. (nedtecknat av Avellan, H. 2000) “Utan ord ingen människa-språket som identitetsskapare”.  Stockholm: Milleniekomitén. https://www.regeringen.se/contentassets/18dc2497f62a40909717c378227a87f9/utan-ord-ingen-manniska--spraket-som-identitetsskapare
4- Åkerberg, Therése.; Norefalk, Christian. 2019. Svenska som andraspråk 2 & 3 Malmö: NA Förlag AB, 93-94.

Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top