Att få prata sitt modersmål är viktigt (Debattartikel SVA 3)

0
Att få prata sitt modersmål är viktigt
Sverige är ett land som tar emot tusentals invandrare varje år. I Sverige finns många personer som är flerspråkiga. Sverige är också ett mångkulturellt land. Alla elever har möjlighet att få modersmålundervisningen i skolor i Sverige. Språk är ett verktyg vi använder för att kommunicera. Människor som pratar samma modersmål kan upprätta sociala relationer med varandra. En person som talar sitt modersmål kan lära sig svenska och andra språk  mycket enkelt. Att prata på modersmålet ger alla information om vem vi är. Om vi ​​tittar på alla dessa kriterier är det mycket viktigt att få prata på modersmålet.

För det första är en viktig del av vår identitet är språket därför kan vi inte skilja dem. Många invandrare bor i Sverige som tidigare nämnts. Tiedemann och Tezel (2016) skriver att ” Språk i allmänhet och våra modersmål i synnerhet är viktiga – vi behöver dem för att de är en del av vår identitet och kultur och de stödjer vår kognitiva utveckling. De är en del av mångas vardag.” ”Språk är något som vi använder för att kommunicera men språket är också ett sätt att upprätthålla och skapa sociala relationer. Språket säger mycket om vem vi är och vem vi vill vara, det är helt enkelt ett sätt att visa grupptillhörighet.” Sveriges regeringen  måste ta hänsyn till de där människorna. Invandrare bör inte uppleva  en identitetskris i Sverige. Jag fortsätter mitt sociala liv genom att träffa vänner som kan prata turkiska.

För det andra  är Alexandra Fransson (2018) , språkstudent vid Lunds universitet skriver det. ”Att avskaffa modersmålsundervisning – ett förslag som har förts fram av politiker från flera riksdagspartier – vore helt fel väg att gå när det kommer till integration, då forskning visar att språk gynnar varandra. Om modersmålet får utvecklas så utvecklas även det nya språket. Därför bör modersmålsundervisningen uppmuntras snarare än avvecklas. Satsning på modersmål kan leda till aktiv tvåspråkighet, som i sin tur kan leda till förbättrade relationer med andra länder.” Att få prata mitt modersmål tillät mig att integreras snabbare i det svenska samhället. Detta gjorde det lättare för mig att lära mig svenska.

Å ena sidan är det att “nuvarande system förstärker segregationen och delar in barn i ”vi och dem”.  Det är dags att avskaffa modersmålsundervisningen och svenska som andraspråk och i stället ställa samma krav och förväntningar på alla elever gällande krav på kunskaper i svenska språket! ” Wutzler, Brunsberg och  Wengholm skriver (AFTONBLADET 2017).  Men invandrarbarn har inte samma villkor eftersom de inte har samma språkkunskaper som svenska barn. Därför krävs modersmålsundervisningen. Dessutom ökar barnens framgång med stöd av modersmålet.

För det tredje lär sig elever som fortsätter att lära sig sitt modersmål bättre svenska.
Har man bra fungerande modersmål, kan man reflektera till modersmålet. Man kan bygga på modersmålet, säger Sylwia Wieczoreks, lärare på Språkcentrum som gjort studien. Modersmålet blir alltså det man utgår ifrån för att lära sig det nya språket svenska. Det är till exempel enklare att lära sig hur den svenska grammatiken fungerar om man förstår hur den fungerar på sitt eget språk, och man behöver kunna åtminstone ett språk för att kunna resonera sig fram till hur ett annat språk fungerar.” Att få prata  på mitt modersmål gjorde det lättare för mig att lösa den svenska grammatiken.

Avslutningsvis menar jag att elever som pratar sitt modersmål lär sig också svenska bättre. Att få prata modersmålet kan göra det lättare att samarbeta och lösa problem. Människor som kan få prata på sitt modersmål integreras snabbare i det svenska samhället  och kan bidra positivt till utvecklingen av Sverige. En person som kan prata sitt modersmål kan lära sig lättare ett annat språk. Därför är viktigt att få prata  på sitt modersmål.

Adnan Gündogdu

Källor:

Tiedemann, Tezel 2016 Modersmål är viktigt, flerspråkrighet en rikedom https://www.sprakbruk.fi/-/modersmalet-ar-viktigt-flersprakighet-en-rikedom
Fransson 2018 Låt modersmålen ta plats i svenska klassrum!
Wutzler,Carina. Brunsberg, Camilla. Wengholm, Malin. Avskaffa hemspråk – lär barnen svenska
Wieczoreks  2010   Modersmål viktigt för nytt språk


Del 2. Debattartikel  reflektion

1a) När jag gjorde den här aktiviteten gjorde jag så här
Jag läste olika källor om modersmålsundervisningen. Jag fastställde vilka delar av källorna som passade min text. Sedan formulerade jag vilka argument och motargument ska finnas i min text som den borde vara med olika källor.
1b) Till nästa uppgift vill jag utifrån skrivprocessen förbättra
ordning, struktur, välja rätt ämne, bestämma syftet med texten, samla bra material, tänka målgruppen.
2a) För att bli bättre på att använda svenska språket behöver jag förbättra
formulering, referatmarkörer, styckindelning, sammansättningar, ordval och kolla på gramatiken.
2 b) Detta ska jag göra genom att
utveckla kommunikationsstrategier och inlärningsstrategier, jamföra med en kurskamrats anteckningar, använda mitt modersmål, hitta min inlärningsstil, planera, strukturera, reflektera, samarbeta och diskutera med  mina kurskamrater.
3) När jag jämför min text med betygskriterierna tycker jag att den når upp till betyget:B   
Textproduktion, kommunikation, texthantering, anpassning, strategier för textproduktion,  strategier för språkinlärning var bra.  Därför att min debattartikel var bra.


Adnan Gündogdu

Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top