Bedömning: Över 600 000 arbetslösa 2021


Pandemin har drabbat svensk ekonomi och arbetsmarknad hårt. På grund av det väntas arbetslösheten stiga fram till början av 2021. Du kan läsa här. 

Skicka en kommentar

0 Kommentarer