Lärarlyftets kurser för lärare

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare öka din behörighet och höja din ämneskunskap. Från och med nu kan alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation söka kurserna. Du kan läsa här.Skicka en kommentar

0 Kommentarer