Debatt(SVA 2) Mer pengar till modersmålsundervisningen!

0

Mer pengar till modersmålsundervisningen!

Tusentals invandrare kommer kontinuerligt till Sverige varje år. Det finns många personer som är flerspråkiga i Sverige. Sverige är verkligen ett mångkulturellt land. De flerspråkiga eleverna möjlighet att få modersmålundervisningen i skolor om de där eleverna ansöker  och önskar denna undervisning och  om  kommunerna tycker att det finns tillräckliga elever och resurser i kommunens budget. Kommunerna godkänner modersmålundervisningen. Att ge detta initiativ till kommunerna räcker inte för att fatta beslut. Att ge eleverna möjlighet att få undervisning med sitt förstaspråk är en rätt och ett måste så att mer pengar till modersmålundervisningen.

För det första är en viktig del av vår identitet är språket därför kan vi inte skilja dem. Sverige har manga invandrare som vi nämnde förut och Sverige måste ta hänsyn till de där människorna. Invandrare bör inte uppleva  en identitetskris. Så att Sverige borde erbjuda goda möjligheter för invandrare att skydda sin identitet och att lära sig sitt modersmål. Anne Reath Warrens forskning visar att  '' Flerspråkiga elever som med hjälp av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål får använda alla sina språk i undervisningen har goda möjligheter att utveckla flerspråklig litteracitet.'' Hennes  forskning viktigaste resultat är att om det finns en möjlighet att få använda alla språk som man kan i undervisningen så ökar möjligheten att utveckla litteracitet i dessa språk.

För det andra är  är den faktor som ger störst förutsättningar för skolframgång för elever med annat modersmål än svenska. Eleverna få ökad tillgång till studiehandledning på modersmålet. Flerspråkiga barn är en fördel för samhället. Så att vi kan hitta olika perspektiv så lätt och enkelt och vi kan lösa ett problem smidigt när det behövs. Det vill säga att en mångsidig barn-person betyder att ett mångsidigt samhälle. Då utvecklar samhället ständigt och det blir konsekvenser fantastiska för Sverige. Skolorna måste därför ges riktade resurser för detta ändamål.

För det tredje är att flerspråkiga elevers kulturella arv är genarationer till generationer och det betyder att de är rika när det gäller det kulturella och språkliga utvecklingen. Så att Sverige måste ta det stora ansvaret för att bevara och utöka möjligheten till modersmålundervisningen genom att bättre resursfördelning. Vi har ett ordspråk på turkiska och det säger att ett språk är ett en människa, två språk är två människor. Sverige har en stor chans för att utnyttja de där elevernas arv.

Å andra sidan finns det personer som tycker att “elever som läst svenska som andraspråk har de lägsta meritvärdena. Med nuvarande upplägg finns risk att barn blir halvspråkiga och utan tillräcklig kunskap i svenska språket. Skolan ska ge alla barn de bästa förutsättningarna att lyckas i livet och svenska språket är nyckeln till förståelse mellan människor och inkörsporten till den svenska arbetsmarknaden. Kravet på modersmålsundervisning och svenska som andraspråk är resurskrävande och betungande för kommunerna. Vi anser att resurserna i skolan måste användas på bästa sätt.” Men barnens framgång ökar med stöd av modersmålet.

Å ena sidan är det att “nuvarande system förstärker segregationen och delar in barn i ”vi och dem”. Vi anser i stället att skolans inkluderande förhållningssätt ska förstärkas så att alla barn integreras i det svenska samhället. Inget barn i Sverige ska behöva läsa svenska som ett andra språk. Alla barn, oavsett bakgrund, ska få samma förutsättningar och ha samma krav och förväntningar för att kunna lyckas. Det är dags att avskaffa modersmålsundervisningen och svenska som andraspråk och i stället ställa samma krav och förväntningar på alla elever gällande krav på kunskaper i svenska språket! ” Carina Wutzler, Camilla Brunsberg, Malin Wengholm skriver (AFTONBLADET, 2017). Deras tes grundades inte någon studie eller undersökning. Men invandrarbarn har inte samma villkor eftersom de inte har samma språkkunskaper som svenska barn. Därför krävs modersmålsundervisningen.

Sammanfattningsvis kan  flerspråkiga elever berika  Sverige. Det finns många fördelar med modersmålundervisningen som vi nämde ovan. Det är väldigt bra tillfälle för Sverige att bevara och stödja invandrarnas första språk och identitet. Det räcker bara utöka resurser för modersmålet. Mer pengar till modersmålundersvisningen därför att ju mer modersmålutbildning desto färgrikaresamhälle!

Källor:

1- Anne Reath Warren 2017-10-02 Viktigt för flerspråkiga elever att använda alla sina språk i undervisningen

2- Gunnar Stensson Veckobladet
3-Wutzler, Carina. Brunsberg, Camilla. Wengholm, Malin. Avskaffa hemspråk – lär barnen svenska

Debattartikel ( SVA 2 ) 

Adnan Gündogdu
Snabbare Integration

Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top