Fem svenska lärosäten blir Europauniversitet


UHR gratulerar Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet. Det är glädjande att totalt elva svenska lärosäten nu räknas som Europauniversitet, säger Karin Röding, general­direktör för UHR, den myndighet som samordnar nätverket för de svenska lärosäten som ingår i Europauniversiteten. Snabbare Integration applåderar stående!

Skicka en kommentar

0 Kommentarer