Kostnadsfritt!

Vill du börja arbeta inom den svenska äldrevården? Om så är fallet är det viktigt att ha goda kunskaper i det svenska språket. I denna distanskurs betonar vi vikten av god kommunikation och gott bemötande gentemot patient. Du kan läsa här.

Skicka en kommentar

0 Kommentarer