Nära 270 000 antagna i andra urvalet!


Nära 270 000 antagna i andra urvalet till höstens högskoleutbildningar. Du kan läsa här.

Skicka en kommentar

0 Kommentarer