Förlänga uppe­hålls­till­stånd enligt den till­fäl­liga lagen

0


Du som tidigare har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen måste ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd om du vill stanna i Sverige. Du kan läsa och ansöka här.

Så här bifogar du dokument i e -tjänsten

För att din ansökan ska bli komplett behöver du i vissa fall bifoga dokument som visar att du uppfyller kraven för att få stanna i Sverige. Vilka dokument du ska skicka in beror på varför du vill bo kvar i Sverige. Eftersom du kan ha flera olika skäl till att vilja stanna i Sverige kan du skicka med flera dokument. Om du endast ansöker om förlängt uppehållstillstånd på grund av att du behöver skydd, eller därför att du behöver stanna på grund av hälsoskäl, ska du inte bifoga några dokument. När du ansöker via e-tjänsten behöver du ha dina dokument tillgängliga digitalt. Innan du skickar in din ansökan får du se en sammanställning i e-tjänsten över vilken information du har lämnat och vilka dokument du har laddat upp. Om du har missat att ladda upp något dokument har du möjlighet att gå tillbaka i tjänsten och ladda upp dessa dokument. Om du inte har alla nödvändiga dokument tillgängliga kan du pausa din ansökan och ordna fram de dokument som saknas. Observera att du måste slutföra din ansökan i e-tjänsten och skicka in den innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla. Om du slutför din ansökan i e-tjänsten utan att ladda upp alla nödvändiga dokument har du två veckor på dig att skicka in de saknade dokumenten till Migrationsverket med post. Därefter kan vi börja handlägga din ansökan. Om vi ser att det saknas några uppgifter eller dokument som behövs för att vi ska kunna fatta ett beslut kan vi kontakta dig och be om en komplettering. Om du inte skickar in den komplettering vi har bett om i tid kan vi fatta beslut utifrån de uppgifter vi har. Det kan ta längre tid att handlägga din ansökan om vi måste be dig att komplettera din ansökan.

Du behöver skydd(asyl) 

Om du vill stanna i Sverige därför att du behöver skydd (asyl) måste du svara på om du har samma asylskäl som tidigare eller om du har nya asylskäl som du inte har berättat om. Om du har sökt asyl tidigare och fortfarande har samma asylskäl behöver du inte berätta om dem igen. Handläggaren känner till vilka asylskäl du har berättat om för både Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Om du anger att du har nya asylskäl kommer vi att kontakta dig för att få veta mer om varför du behöver skydd (asyl). Den som har nya skäl för att söka asyl behöver oftast komma till Migrationsverket för en muntlig utredning. Nya asylskäl kan vara att det till exempel har hänt något efter att du ansökte om asyl som du inte har berättat om för Migrationsverket eller domstolen. Nya asylskäl kan också vara skäl som du inte har berättat om tidigare därför att du kom till Sverige som anhörig och inte har sökt asyl tidigare. Om du endast ansöker om förlängt uppehållstillstånd därför att du behöver skydd i Sverige ska du inte bifoga några dokument. 

Du kan försörja dig själv om anställd i Sverige 

Du som har sökt asyl och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd därför att du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare. Du kan räkna ihop dina inkomster från flera anställningar, flera egna företag eller från både anställning och egna företag. Om du vill räkna ihop inkomster från flera anställningar måste alla anställningar uppfylla alla kraven. Om du kan visa att du kan försörja dig själv kan du få permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket kan fatta beslut om permanent uppehållstillstånd tidigast dagen efter att ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutat gälla. Tänk på att du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade tillstånd slutar gälla. Om du ansöker för sent får du inte arbeta i väntan på beslut. 

För att få permanent uppehållstillstånd som anställd krävs att 

*du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen 
*du har tillräckligt stor inkomst för att försörja dig själv (du kan räkna samman inkomsten från flera anställningar och/eller eget företag) 
*dina anställningsvillkor är minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen (i anställningsvillkoren ingår förutom lön även försäkringar) 
*du har fast anställning eller avtal om minst två års anställning 
*din arbetsgivare har anmält till Skatteverket att du arbetar där 
*du kan visa särskild licens, legitimation eller tillstånd för att få utöva ditt yrke om yrket kräver det 
*om du är under 25 år ska du visa att du har fullföljt en utbildning på gymnasial nivå eller en motsvarande utländsk utbildning 
*din anställning inte är subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel introduktionsjobb. Du kan läsa här.


Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top