En hållbar miljö

0

 

En hållbar miljö

Vi hör  och talar om klimathotet. Många säger att jordens temperatur stiger och påverkar allt levande. Jag tror att vägtrafik påverkar negativt  hela världen och människors hälsa.

Många länder arbetar för att minska skadliga utsläpp. Många bilmärke designas till att dra mindre bränsle och ha renare avgaser nu och framtid. Jag tycker att vi som människor måste ändra  sina vanor, använda  kollektivttrafik och ta ansvar för att förbättra miljön.

Vår tids största problem är hotet mot klimatet och miljön. Jag tror att många länder kommer att kräva ännu mer arbete och resurser. Vägtrafiken hjälper till att det finns för mycket  växthusgaser som orsakar ohälsa.

Jag tycker att jordens tempaturen höjs av för mycket gaser och canserrisken ökar. Jag tror att alla bilmärke måste göra katalysatorer i fordonen  eftersom katalysatorer hjälper till att rena utsläppen och att minska mängden gifter.

Fossila bränslen är bensin, diesel, naturgas och gasol. Alla fossila bränslen är inte bra för en hålbar miljö. Jag tror att vi måste använda alternativa drivmedel, som el och biogas. Jag tycker att alla länder måste hitta och använda  andra  förnybara bränslen som är etanol  och andra biobränslen för fordonet. Förnybara bränslen  bidrar inte till växthuseffekten.

Vissa säger att vi behöver mycket åkermark för att producera  etanol men vi måste behålla jordens ekosystem. Andra menar att vi borde förbättra jordbruket.

El- fordonens fördelar är att energin tas tillvara på ett bättre sätt. Nackdelar är att framför allt att samhället inte är full anpassat för dem än. Det finns  inte mycket laddningsplatser och ladningarna tar lång tid och räcker till en körsträcka på 50 till 500 km, beroende på fordon. Då kan vi använda hybridbil. El-fordonen är bättre för klimatsmarta och ett hållbart miljö än förbränningsmotor.

Utsläpp av kväve- och svaveloxider leder till försurning, övergödning och marknära ozon. Jag tror att trafikens avgaser och partiklar hjälper till våra alvarligaste hälsoproblem. Trafikbuller påverkar oss negativt i tätorter därför kan vi använda elbil, cykel, hybridbil eller använda kollektivtrafik. Vi kan använda dubbfria däck som är tystare och stliter mindre på vägen.

Jag tror att vi kan bidra till hållbar miljö. Alla fordonen kan tillverkas  med miljökrav och tekniken för  en hålbar miljö. T.ex. genom: -start- och stopsystem -minskat luftmotstånd-lättrullade däck -förbättrade växellådor -cylindrar som stängs av under körning-bättre avgesrening -högre insprutningstryck och bättreinsprutninstajming-tillförda ämnen som renar kväveoxid i fordon.

Vi kan köra sparsamt, använda motorbromsa, köra rätt hastighet. Ju högre hastighet, desto mer bränsle går åt. Vi kan planera och välja rätt tidpunkt i trafiken. Vi måste följa fordonets serviceprogram och kolla lufttryck. Vi kan använda motorvärmare för att minska bränsle och avgaser. Vi kan bara  tvätta  bilen med miljöanpassande produkter. Vi kan använda navigator, farthållare, växelindikator och färddator i trafiken.

”Trafikverket arbetar i samverkan med andra aktörer för ett mer transporteffektivt samhälle och energieffektiv användning av transportsystemet. Trafikverket arbetar också för att transportsektorn utvecklas så att fordon, fartyg och flygplan blir mer energieffektiva och drivs med energi som är långsiktigt hållbar. På sikt kommer troligtvis en större del av vägtransporterna att drivas med elenergi.” *2

”Genom Transportstyrelsens huvuduppgifter tillstånd, tillsyn och regelutveckling tillgodoses att regler utvecklas och efterlevs för att transportsektorn ska utvecklas i en hållbar riktning. Transportstyrelsen bedriver också projekt riktade mot transportanvändare för att minska utsläpp av buller och avgaser.” *3

Vi som trafiklärare kan hjälpa till våra familj, nära vänner och elever  för att köra miljövänligt sätt, att minska avgaser, att förbruka mindre bränsle, att planera sina resor, att välja tidpunkt i trafiken.

Avslutningsvis vill jag säga att vi kan släppa mindre avgaser, växthusgaser, använda elbil, hybridbil, förnybara bränslen, cykeln, kollektivttrafik, köra miljövanligt sätt, planera våra resor, tillvärka  alla fordonen med miljökrav och tekniken för att skapa en hållbar miljö.

Källor:

*1-  STR Service AB, 2017. Trafikens grunder, 81-97.

*2-  https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-klimat/trafikverkets-klimatarbete/

*3-  https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Miljo/


Adnan Gündogdu

Snabbare Integration

2020-10-12

 Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top