Är Sverige sämst i Norden?

 

Sverige sämst i Norden på arbetsmiljö­krav
Är Sverige sämst i Norden på arbetsmiljö? Sett till antal sysselsatta är svaret ja. Vi har betydligt mindre statlig arbetsmiljöbudget och färre antal inspektörer än våra grannländer. 


Skicka en kommentar

0 Kommentarer