Omställningsstöd

0

 

Omställningsstöd även i mars och april

För att rädda fler jobb och företag förlängs omställningsstödet med månaderna mars och april. Stödet kommer kunna användas av företag som tappar mer än 30 procent av omsättningen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Syftet med omställningsstödet är att lindra de ekonomiska konsekvenserna som smittskyddsåtgärderna för med sig, så att fler företag kan klara sig genom pandemin och ekonomin kan starta upp igen så snart vaccinet får effekt. Förlängningen innebär att omställningsstödet nu kommer kunna användas för perioder mellan mars 2020 och april 2021, alltså totalt 14 månader. 
Från och med augusti 2020 beräknas storleken på omställningsstödet lite annorlunda jämfört med tidigare. Det beror på EU:s regelverk för den här typen av stöd. Den nya beräkningen bedöms vara mer förmånlig för de flesta företag jämfört med vad som gällt tidigare. Den så kallade subventionsgraden kommer att vara 90 procent för små företag och 70 procent för större företag (se faktaruta för mer information). Företag kan få som mest 97 miljoner kronor i omställningsstöd för perioderna under augusti 2020 till april 2021. 
Månaderna mars och april kommer att utgöra två olika stödperioder för att avräkningen ska fungera för det fall nedstängningsstödet skulle aktualiseras. 
Den offentligfinansiella effekten av omställningsstödet för mars och april beräknas till sammanlagt 6,8 miljarder kronor. Regeringen arbetar för att det förlängda stödet ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt efter respektive stödperiods utgång. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet.
Så beräknas subventionsgraden för omställningsstöd från och med augusti 2020 
De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina så kallade icke-täckta fasta kostnader. Det är företagets fasta kostnader enligt samma definition som tidigare minus det täckningsbidrag företaget fått från sin försäljning under stödperioden. När man fastställer täckningsbidraget får företag räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader som minskar försäljningsintäkterna. Att beräkningen ändras beror på EU:s regler för den här typen av stöd. Modellen bedöms vara mer förmånlig för de flesta företag jämfört med vad som gällt tidigare. De högsta subventionsgraderna gäller små företag under perioden november-april. Med små företag avses företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år.

Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top