Regeringen inför intensiv praktik

0

 

Regeringen inför intensiv praktik inom det nya intensivåret


Regeringen har idag fattat två beslut för att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden. En ny insats, intensiv praktik, införs inom etableringsprogrammet för deltagare i det nya intensivåret. Regeringen har också beslutat att Statskontoret ska analysera genomförandet av intensivåret samt vid behov föreslå hur genomförandet av intensivåret kan utvecklas.

Nyanlända kvinnor och män kommer från och med den 15 april 2021 kunna ges möjlighet att delta i ett intensivår. Idag har regeringen fattat beslut om intensiv praktik som kan vara en del av intensivåret. Intensivåret ska bestå av en kedja av språkintensiva och arbetsplatsnära insatser som ges parallellt eller efter varandra under en relativt kort sammanhängande period. Syftet är att deltagarna efter intensivåret ska vara matchningsbara mot arbetsmarknaden och komma i arbete inom ett år efter påbörjat intensivår.

 Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra intensivåret. Med intensiv praktik avses praktik på en arbetsplats som syftar till att underlätta för den nyanlände att få en anställning inom samma yrke eller bransch. Intensiv praktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse med och ett ekonomiskt stöd får lämnas till arbetsgivaren för utförandet. Praktiken får pågå under längst sex månader. Om det bedöms lämpligt får den pågå längre, dock sammanlagt längst nio månader. Efter avslutad intensiv praktik får deltagaren ett intyg från arbetsgivaren. Regeringen har även fattat beslut om att Statskontoret ska få i uppdrag att analysera genomförandet av intensivåret samt vid behov föreslå hur genomförandet av intensivåret kan utvecklas. Analysen ska röra aspekter som styrning, uppföljning och organisering av arbetet. Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. 
Fakta om Intensivåret 
Regeringen gav Arbetsförmedlingen den 14 oktober 2020 i uppdrag att införa ett intensivår inom etableringsprogrammet (A2020/02108). Enligt uppdraget ska nyanlända kvinnor och män från och med den 15 april 2021 kunna ges möjlighet att delta i ett intensivår. I uppdraget framgår att Arbetsförmedlingen ska säkerställa att insatserna i sig och intensivåret som helhet är mätbara, så att de kan följas upp och utvärderas både av Arbetsförmedlingen själva och av någon annan aktör. Insatserna ska även kunna mätas utifrån könsuppdelad statistik.


Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top