Säkrare samordningsnummer

 

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen
Regeringen föreslår nu förändringar i reglerna om samordningsnummer och i folkbokföringen. Bland annat kommer samordningsnummer automatiskt att förklaras vilande efter fem år. Dessutom får alla myndigheter nu ett ansvar att anmäla fel i folkbokföringen till Skatteverket om inte särskilda skäl föreligger. Regeringen avser besluta att lämna förslagen till Lagrådet i dag.


Skicka en kommentar

0 Kommentarer