Vätgasstrategi

 

Regeringen tar fram nationell vätgasstrategi
Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till en övergripande strategi för vätgas. Målet med strategin och åtgärdsförslagen är utveckla och tillvarata möjligheterna med vätgas och elektrobränslen och underlätta för omställningen till fossilfrihet. 

Skicka en kommentar

0 Kommentarer