Andra chans för krisande företag

0

 

Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion

EU:s rekonstruktions- och insolvens direktiv syftar bland annat till att säkerställa att företag med ekono­miska problem har tillgång till effektiva förfaranden för att rekon­struera sin verk­samhet. Utred­ningens uppdrag har i huvudsak gått ut på att analy­sera hur svensk rätt förhåller sig till reglerna i direktivet och föreslå de ändringar som är nöd­vändiga eller annars lämpliga för att direktivet ska genom­föras i svensk rätt
Utredningen har också haft i uppdrag att ta ett samlat grepp om reglerna om gälde­närens avtal med utgångs­punkt i förslag som lagts fram av tidigare utred­ningar. Utred­ningen har varit oförhind­rade att i mån av tid ta upp frågor om rekonstruk­törens skade­stånds­ansvar och den allmänna förmåns­rätten för vissa ford­ringar som upp­kommit under en rekonstruktion.
Utredningen lämnar förslag inom följande områden: 
  • En nationell råd­givnings­tjänst för företag i kris 
  • En ny företags­rekonstruk­tionslag med nya möjlig­heter 
  • Offentlig skuld uppgörelse – en snabbare väg till skuld nedskrivning 
  • En koncentration till färre domstolar 
  • Skärpta krav på och tillsyn över rekon­struktörer
Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion, SOU 2021:12 (pdf 4 MB)


Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top