Avgift för intyg

0

Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring för läkare


Regeringen föreslår att det ska kunna tas ut en avgift för att utfärda ett intyg för godkänd bastjänstgöring för läkare. Regeringen, eller den myndighet som regeringen utser, föreslås även få möjlighet att meddela föreskrifter om den praktiska tjänstgöringen (allmäntjänstgöring) för läkare under en övergångsperiod. 

Sedan tidigare är det beslutat att kravet i patientsäkerhetslagen på att en läkare ska genomgå allmäntjänstgöring för att erhålla legitimation tas bort från och med den 1 juli 2021. I stället förlängs läkarutbildningen och blir legitimationsgrundande. Under en övergångsperiod kommer dock kravet på allmäntjänstgöring att finnas kvar för vissa läkare. 

Socialstyrelsen utfärdar mot avgift bevis om legitimation för olika vårdyrken, inklusive läkare, samt bevis om specialistkompetens för läkare. I och med att godkänd bastjänstgöring för läkare kommer att bli ett krav för att kunna bli specialist, behöver det kunna utfärdas intyg om godkänd bastjänstgöring. 

Därför föreslår regeringen i en lagrådsremiss att den ska kunna besluta om att det tas ut en avgift för att utfärda ett sådant intyg. Regeringen föreslår även att den, eller den myndighet som regeringen utser, får möjlighet att meddela föreskrifter om den praktiska tjänstgöringen (allmäntjänstgöring) för läkare under en övergångsperiod. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. 

Förslagen har sin grund i den nya regleringen av läkarnas specialiseringstjänstgöring som träder i kraft den 1 juli 2021.
Du kan läsa mer. 
Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top