Hur mycket får jag i a-kassa?

 

Hur mycket får jag i a-kassa?

De beräknar din a-kassa på olika sätt beroende på hur länge du har varit medlem och när du har uppfyllt ett arbetsvillkor. 
Arbetsvillkor 
För att uppfylla ett arbetsvillkor ska du antingen ha arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex månader. Månaderna behöver inte vara i följd, men de ska ligga inom en period på tolv månader eller att du har arbetat minst 40 timmar per kalendermånad och minst 420 timmar totalt under sex månader i följd.

 

Har du varit medlem kortare tid än 12 månader? 
  • Grundersättning får du som är 20 år eller äldre och uppfyller ett arbetsvillkor men inte har varit med i a-kassan 12 månader innan du blir arbetslös. 
  • Grundersättningen är max 510 kronor per dag. För att få den summan måste du ha arbetat heltid utan frånvaro i 12 månader. Har du inte arbetat heltid, eller arbetat kortare tid än 12 månader, blir ersättningen lägre än 510 kronor. 
  •  När vi räknar ut grundersättningen tittar vi på hur mycket du har arbetat under de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Den genomsnittliga veckoarbetstiden avgör sedan hur mycket du får i grundersättning.

Nya regler för grundersättning Reglerna ovanför gäller under perioden 13 april 2020 t.o.m. 31 december 2022.
Har du varit medlem längre än 12 månader? 

Den inkomstbaserade ersättningen får du som har varit medlem i a-kassan i minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor. Din inkomstbaserade ersättning beror även på hur mycket du har tjänat. 
 Vi tittar på hur mycket du har arbetat de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Därefter tittar vi på din totala inkomst och räknar ut en genomsnittlig dagsinkomst. Din ersättning per dag blir 80 procent av din framräknade genomsnittliga inkomst efter skatt men den kan aldrig bli högre än 1 200 kronor per dag. 
 För att kunna få ut högsta beloppet behöver du ha haft en genomsnittlig månadsinkomst på 33 000 kronor före skatt.

Nya regler inkomstbaserad ersättning Reglerna ovanför gäller under perioden 13 april 2020 t.o.m. 31 december 2022. Höjningen av ersättningen för dag 101-300 (450) gäller under perioden 29 juni 2020 t.o.m. 31 december 2022.

Du kan läsa mer.Skicka en kommentar

0 Kommentarer