Provberäkning ekonomiskt bistånd

 


Här kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Dessa siffror gäller från den 1 januari 2021. Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning. Om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar som aktier påverkar det din rätt till försörjningsstöd.


Snabbare Integration 2020!
Snabbare Integrations Facebook Grupp 1 års jubileum!
Digital vän!
snabbareintegration.com 1 års jubileum!

Skicka en kommentar

0 Kommentarer