Skärpta straff för våld och andra kränkningar

0


Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer 
Våld och andra kränk­ningar i nära relationer är ett allvarligt samhälls­problem.
För att bättre återspegla brotts­lig­hetens allvar föreslår regeringen följande straff­skärp­ningar: 
  • Minimi­straffet för grov frids­kränkning och grov kvinno­frids­kränk­ning höjs från fängelse i nio månader till fängelse i ett år. 
  • Straffet för över­trädelse av kontakt­förbud skärps så att böter tas bort från straff­skalan. 
  • Mindre allvarliga över­trädelser av kontakt­förbud ska inte längre vara fria från straff utan i stället straffas med böter. 
Det behövs också ytter­ligare åtgärder för att före­bygga och bekämpa våld och andra kränk­ningar samt skydda dem som utsätts. Regeringen föreslår därför följande: 
  • Förtal och grovt förtal ska kunna ingå som ett led i dels grov frids­kränk­ning och grov kvinno­frids­kränkning, dels olaga förföljelse. 
  • Ett utvidgat kontakt­förbud ska kunna förenas med villkor om elektro­nisk över­vak­ning som en första­hands­åtgärd. 
  • Det s.k. väsent­lig­hets­kravet för kontakt­förbud avseende en gemen­sam bostad och för särskilt utvidgat kontakt­förbud tas bort. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer


Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top