Socialfondsprogram för 2021–2027

0

Socialfondsprogram för 2021–2027

Regeringen har beslutat om Sveriges förslag till nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027, ESF+. Programmet omfattar cirka 707 miljoner euro. Regeringen föreslår bland annat att medlen ska riktas mot insatser som ska bidra till sysselsättning och främja ett livslångt lärande. 

-Det här är ett ambitiöst program som både kommer att finansiera viktiga insatser för att minska arbetslösheten och för att främja kompetensutveckling och livslångt lärande. Vi räknar med att drygt 200 000 människor kommer få ta del av en insats genom programmet, säger arbetsmarknad- och jämställdhetsminister Eva Nordmark. 

Förslaget innebär att aktörer kommer att kunna ansöka om totalt 707 miljoner euro, över 6,5 miljarder kronor, under hela programperioden. Dessutom tillkommer nationell medfinansiering som uppskattas till cirka 900 miljoner euro. Inklusive nationell medfinansiering kommer programmet ”ESF+” under perioden 2021–2027 att totalt uppgå till drygt 1,6 miljarder euro i Sverige. 

I programförslaget som nu skickas nu till EU-kommissionen föreslår regeringen insatser som: 
  • förstärker och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken, 
  • förbättrar tillgången till sysselsättning, ökar och bibehåller anställningsbarheten och bidrar till en bättre kompetensförsörjning, 
  • främjar livslångt lärande, 
  • ger unga som varken arbetar eller studerar bättre möjligheter att etablera sig i arbets- och samhällslivet, 
  • främjar integrationen av nyanlända, 
  • främjar social inkludering och 
  • insatser för dem som har det sämst ställt, inkl. insatser som motverkar barnfattigdom. 

Många olika aktörer involveras i arbetet. Företag, kommuner, regioner, arbetsmarknadens parter, ideella organisationer, Arbetsförmedlingen, samt andra myndigheter och aktörer kan ansöka om pengar inom programmet. 

Programförslaget överlämnas nu till EU-kommissionen. EU-kommissionen har 3 månader på sig att återkomma med synpunkter. Därefter sker förhandlingar innan kommissionen godkänner programmet. När kommissionen har godkänt programmet kan Svenska ESF-rådet utlysa medel. 

Fakta om Europeiska socialfonden 

Europeiska socialfonden är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen och social utveckling i Europa. I fonden bidrar EU och medlemsländerna medmedel som fördelas genom nationella socialfondsprogram i varje medlemsland. Regeringen har nu beslutat om förslag till nationellt socialfondsprogram för Sverige under åren 2021–2027.


Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top