Reseavdrag

Avdrag för resor till och från arbetet 

Här finns information om reseavdrag för dig som regelbundet reser mellan din bostad och din arbetsplats.

Resor med bil, motorcykel eller mopedbil 

Här kan du läsa om vilka förutsättningar som gäller för reseavdrag – resor till och från arbetet – när det gäller bil, motorcykel och mopedbil 

Förutsättningar för reseavdrag 
  1. Avståndet mellan din bostad och din arbetsplats måste vara minst fem kilometer. 
  2. Tidsvinsten jämfört med att resa med kollektivtrafik måste vara minst två timmar. 
  3. Du kan bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.
Beräkna ditt reseavdrag 

Använd vår tjänst för att få beräkningshjälp. I tjänsten får du bland annat vägledning om 
  • olika transportmedel 
  • avståndsberäkning 
  • tidsvinstberäkning
Beräkna ditt reseavdragBeräkna ditt reseavdrag 

Här kan du få hjälp att beräkna ditt avdrag för resor till och från arbetet 

När du fyller i avstånd till arbetet ska du ange avståndet enkel väg och använda enheten kilometer. Beräkningstjänsten är anpassad till ett arbetspass per arbetsdag. 

En arbetsdag innebär tur och retur, alltså en resa till ditt arbete och en resa från ditt arbete. 

Om du arbetar flera pass per dag, till exempel vid delad tur, måste du öka antal dagar du rest till och från arbetet under året. Eftersom en arbetsdag innebär en resa tur och retur behöver du lägga till de dagar som du har rest två gånger till och från arbetet under samma dag. Om dina förutsättningar har varierat under året behöver du göra separata beräkningar i tjänsten för varje situation, och sedan lägga ihop de olika beloppen. Det gäller dig som arbetar i skift har bytt adress under året byter färdmedel under samma resa eller byter färdsätt under året får tillgång till och åker kollektivtrafik under senare delen av inkomståret har oregelbundna arbetstider har flera arbetsplatser eller flera arbeten.

Exempel över beräkning av avdrag vid samåkning: 

Gabriel och hans granne brukar samåka till och från arbetet. De har bestämt att dela lika på kostnaden. När Gabriel ska göra avdrag för resorna i sin deklaration får han endast göra avdrag för sin del av resekostnaden enligt schablonavdraget på 18,50 per mil. De har åkt till och från arbetet tillsammans 193 dagar under året. Avståndet är 6 mil enkel väg. Det innebär att deras gemensamma avdrag är 42 846 kronor (12 mil x 193 dagar x 18,50 kronor). Gabriels andel av avdraget är hälften av det, det vill säga 21 423 kronor. Gabriels granne får också göra avdrag för sin andel med 21 423 kronor. Utöver det har Gabriel åkt till arbetet själv 10 dagar. För dessa dagar blir avdraget 2 220 kronor (12 mil x 10 dagar x 18,50 kronor). Det totala beloppet som Gabriel ska skriva in i fältet för resor till och från arbetet i sin inkomstdeklaration blir därmed 23 643 kronor (21 423 kr + 2 220 kronor).

Så påverkar avdraget din skatt 

Att du gör ett avdrag för resor till och från arbetet innebär inte att du får tillbaka hela beloppet. Avdraget sänker istället den inkomst som din skatt beräknas på. 

Hur mycket lägre skatten blir på grund av ett avdrag beror på hur hög just din skatt är. Här kan du läsa ett exempel. 

Exempel 

Skatten på Emils löneinkomster är 30 procent. Emil gör ett avdrag för resor till och från arbetet med 21 000 kronor. Eftersom Emil bara får avdrag med den del som överstiger 11 000 kronor blir hans avdrag 10 000 kronor. Avdraget sänker Emils beskattningsbara inkomster, alltså hans löneinkomster som ska beskattas, med 10 000 kronor. Skatten på de 10 000 kronorna skulle ha varit 30 procent. Eftersom Emil genom avdraget inte behöver betala skatt på de 10 000 kronorna blir hans ungefärliga skatteminskning 3 000 kronor (30 procent av 10 000 kronor). Om Emils löneinkomster hade överstigit gränsen för statlig inkomstskatt hade hans skatt varit 50 procent. Skatten på de 10 000 kronorna skulle i sådana fall ha varit 50 procent. Eftersom Emil genom avdraget inte behöver betala skatt på de 10 000 kronorna blir hans ungefärliga skatteminskning 5 000 kronor (50 procent av 10 000 kronor).

Skicka en kommentar

0 Kommentarer