Riksnormen för försörjningsstöd 2023

Riksnormen för försörjningsstöd 2023 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår1 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. 

I riksnormen 2023 har normens samtliga poster räknats upp med 8,6 procent jämfört med riksnormen för 2022.

Riksnormen för försörjningsstöd 2023
Snabbare Mentor 

Snabbare Integrations nyanlända medlemmar samt flyktingar från Ukraina" söker efter "Snabbare Mentorer" som är etablerade på den svenska arbetsmarknaden. Snabbare Integration har över 3000 medlemmar som finns över hela Sverige.

Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. 

Skicka en kommentar

0 Kommentarer