Gamla Böcker


Vi har lagt upp en tjänst på vår hemsida här, man kan lägga upp sina gamla böcker för försäljning eller skänka bort dem. Man ska kunna köpa böcker och kunna få direkt kontakt med säljaren i vår hemsida. Du kan skriva ditt namn, telefonnummer, bokens namn, bokens författaren, bokens året, bokens ISBN här.

Skicka en kommentar

0 Kommentarer