Svenskar utan tidigare finländska band flyttar österut


Många nordbor dras till Finland – speciellt svenskar utan tidigare finländska band flyttar österut Många finländare – speciellt finlandssvenskar – flyttar till Sverige.
Tankesmedjan Magmas pinfärska rapport Inflyttning till Finland från Sverige och Norden – En statistisk översikt visar att inflyttning också sker från väst till öst. Antalet svenskar i Finland har ökat med 15 000 under 2000-talet. Du kan läsa här

Skicka en kommentar

0 Kommentarer