Om du deltar i ett program hos Arbets­förmedlingen

Om du är arbetssökande och deltar i ett av Arbetsförmedlingens program kan du få ersättning från Försäkringskassan. Här kan du läsa om hur mycket pengar du får och hur du ansöker.
Vad är Arbetsförmedlingens program?

Arbetsförmedlingens program är:
- arbetsmarknadsutbildning

arbetspraktik

etableringsprogrammet

förberedande insatser

jobb- och utvecklingsgarantin

-  jobbgaranti för ungdomar

-  projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

stöd till start av näringsverksamhet (Starta eget)

validering. 

Det är Arbetsförmedlingen som hjälper dig att få en plats i ett program, men det är hos Försäkringskassan som du ansöker om ersättning för ditt deltagande i programmet. Du kan läsa mer här.

Skicka en kommentar

0 Kommentarer