Handbok om permanenta uppehållstillstånd

 

Den här handboken förklarar kraven och hur du ansöker om uppehållstillstånd.
I handboken finns checklistor som visar vad du måste ha koll på för att få uppehållstillstånd. Asylrättscentrum förklarar även vad de olika kraven betyder och hur processen går till.


Skicka en kommentar

0 Kommentarer