Undantag av tidsfrister, färdskrivare, förarkort, besiktning

 

Undantag från förlängning av tidsfrister i fråga om färdskrivare och förarkort samt tidsintervall för besiktning av fordon

I promemorian föreslås en förordning om undantag från förlängning av tidsfrister i fråga om färdskrivare och förarkort respektive besiktning av fordon. Förordningen innebär att bestämmelserna i EU:s omnibusförordning om förlängning av tidsfristen för att besikta färdskrivare och av fristerna för den behöriga myndigheten att förnya och ersätta förarkort samt förlängning av tidsfrister för besiktning av fordon inte ska tillämpas. Förordningen föreslås träda i kraft den 6 mars 2021. Läs gärna PDF!
Undantag från förlängning av tidsfrister i frågaom färdskrivare och förarkort samt tidsintervallför besiktning av fordon


Skicka en kommentar

0 Kommentarer