Intensivåret för nyanlända

0

 

Imorgon den 15 april går startskottet för intensivåret. Satsningen syftar till bättre integration och den ska göra att nyanlända snabbare etableras på arbetsmarknaden.

Etableringen på arbetsmarknaden har förbättrats över tid. Men regeringen anser att det krävs mer och att ambitionsnivån måste höjas ytterligare för att det ska gå snabbare för nyanlända att lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden. Alla som kan arbeta ska arbeta. 

Under 2020 gav Regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa intensivåret i april 2021. Genom intensivåret kommer nyanlända som har rätt förutsättningar och motivation att i upp till ett års tid få ta del av insatser som sker parallellt eller i tät följd med högt tempo. 

Intensivåret ger en bättre, mer intensiv start på etableringen. Det innebär ett kvalitetslyft av etableringsuppdraget som samtidigt ställer högre krav på individen. Syftet är att deltagarna ska komma i arbete inom ett år efter påbörjat intensivår. Fokus kommer att ligga på språk, arbetsplatsnära insatser och kortare utbildning.

Integrationen ska vara jämställd 

Jämställdhetsperspektivet är centralt i genomförandet av intensivåret. Kvinnor och män som deltar i intensivåret ska mötas av samma höga förväntningar och krav samt erbjudas samma stöd. I redovisningen av uppdraget ska Arbetsförmedlingen bland annat visa hur de säkerställt att ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar intensivåret. 

Viktiga aktörer med nyckelroll 

Många olika aktörer kommer att behöva bidra inom intensivåret. Fackförbund och civilsamhälle kan bidra med mentorskapsprogram och andra möjligheter till mer informell språkinlärning och introduktion till arbetsmarknaden. Kommuner erbjuder sfi och kan erbjuda annan utbildning både i kombination med språkutbildning och som separata yrkeskurser. Folkhögskolor erbjuder utbildning motsvarande sfi och annan utbildning. 

Kommuner och regioner kommer även att spela en nyckelroll i genomförandet då de har goda kunskaper om de lokala förutsättningarna. Deras kunskap om de lokala arbetsmarknadsbehoven är viktig för att rätt språk- och utbildningsinsatser ska erbjudas så att kvinnor och män rustas för att kunna ta jobb där det finns behov på arbetsmarknaden. 

Arbetsgivare kan bidra genom att erbjuda den nya insatsen intensiv praktik så att deltagare i intensivåret kan få värdefull erfarenhet av en svensk arbetsplats. Regeringen har nyligen beslutat om att införa ekonomisk ersättning till arbetsgivare som ger intensiv praktik.

Införandet av intensivåret bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Publicerad 14 april 2021


Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top