Sveriges säkerhet

Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem

Cybersäkerhetsutredningen har överlämnat ett slutbetänkande till regeringen.
Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem

I betänkandet ”Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)” redogörs för nivån på informations- och cybersäkerheten i alla myndigheter. Betänkandet innehåller även förslag som syftar till att öka säkerheten i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet.


Skicka en kommentar

0 Kommentarer