Ändrade regler i utlänningslagen

0

 

Föränd­rade krav för perma­nent uppe­hålls­till­stånd för arbets­ta­gare och egna före­ta­gare med familj 

Riksdagen har beslutat om förändringar i utlänningslagen som börjar gälla 20 juli. Förändringarna innebär bland annat att det tillkommer nya krav för att få permanent uppehållstillstånd. Det blir även förändringar i vem som omfattas av försörjningskravet när anhöriga ansöker om uppehållstillstånd. Detta kommer att påverka dig som är arbetstagare eller egen företagare och som ansöker om permanent uppehållstillstånd, samt dina medsökande familjemedlemmar. 

Det finns inga övergångsregler. Det innebär att om du redan har ansökt om permanent uppehållstillstånd och inte har fått beslut före 20 juli kommer din ansökan att prövas enligt de nya reglerna. 

Nya krav för perma­nent uppe­håll­stillstånd för arbets­ta­gare 

Du ansöker om permanent uppehållstillstånd i samband med att du ansöker om förlängning av ditt arbetstillstånd. 

För att få permanent uppehållstillstånd efter 20 juli som arbetstagare måste du 

  • ha haft arbetstillstånd i fyra år de senaste sju åren 
  • kunna försörja dig själv 
  • förväntas leva ett skötsamt liv. 

Migrationsverket kan ännu inte svara på exakt vilka krav som ställs på din anställning eller inkomst för att du ska få permanent uppehållstillstånd. Mer information om detta kommer att publiceras så snart reglerna är klara. 

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd för egna före­ta­gare 

Du som har tillstånd som egen företagare kan få permanent uppehållstillstånd efter två år. Du ansöker om permanent uppehållstillstånd samtidigt som du ansöker om förlängt uppehållstillstånd. För att få permanent uppehållstillstånd måste du kunna försörja dig själv och förväntas leva ett skötsamt liv. 

Om du inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan du ändå få förlängt uppehållstillstånd som egen företagare i två år. Du kan då ansöka om permanent uppehållstillstånd igen nästa gång det är dags att ansöka om förlängt uppehållstillstånd.

Skärpta krav för dig och dina famil­je­med­lemmar 

Om du får permanent uppehållstillstånd omfattas du av ett försörjningskrav för att din familj ska få fortsatt uppehållstillstånd – du måste visa att din inkomst räcker för att försörja din familj och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din familj att bo i. Om din familj har ansökt om permanent uppehållstillstånd prövas ansökan först efter att dessa krav är uppfyllda. 

Krav för perma­nent uppe­hålls­till­stånd för familjen 

Dina familjemedlemmar får inte permanent uppehållstillstånd bara för att du får det, och de kan inte heller få permanent uppehållstillstånd före dig. De kan däremot ansöka om permanent uppehållstillstånd samtidigt som du. 

För att få permanent uppehållstillstånd måste dina familjemedlemmar ha haft uppehållstillstånd i Sverige i minst tre år, kunna försörja sig själva (om de är 18 år och äldre) och leva ett skötsamt liv (om de är 15 år och äldre). 

Om din familj inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan de ändå få förlängt uppehållstillstånd som anhöriga till dig. De kan ansöka om permanent uppehållstillstånd nästa gång det är dags att ansöka om förlängt tillstånd. 

Migrationsverkets webbplats uppdateras med de nya reglerna 20 juli. Mer information publiceras löpande i form av nyheter som den här. Översättning av denna nyhet kommer inom några dagar.

Läs mer om vad förändringarna innebär för dig
Förändringar för dig som ska flytta till någon i Sverige Hur kan man ansöka förlänga uppehållstillstånd? 

Ändrade regler i utlänningslagen

Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top