Tidsbegränsade anställningar

0

Visstid är ett sammanfattande namn på ett antal olika tidsbegränsade anställningar. 

Det finns flera typer av tidsbegränsade anställningar: 
 • allmän visstidsanställning (ofta kallat AVA) 
 • vikariat 
 • säsongsarbete 
 • avtal för arbetstagare som fyllt 67 år. 
Från visstid till fast tjänst 

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. 

I vissa kollektivavtal står det att om allmän visstidsanställning och vikariat blandas i tre år så ska det omvandlas till (bli) fast tjänst. 

Från vikariat till fast tjänst 
Varje arbetspass med timlön räknas som ett arbetstillfälle. För vikariat med månadslön räknas varje sådan månad som 30 dagar. Det krävs totalt 731 tillfällen. Om du har avtalade dagar sammanhängande så räknas 30 dagar per månad. Om du har avtal för enstaka dagar räknas dag för dag. 

Uppsägningstid från visstidsanställning 

Ofta ingen uppsägningstid alls, då anställningen redan är tidsbegränsad (för en "viss tid"). Det finns en början och ett slut på din anställning. Undantag: i vissa kollektivavtal gäller en månads uppsägningstid om vikariatet pågår tre månader eller längre. En uppsägning ska alltid vara skriftlig. 

Företrädesrätt 

Den som blir uppsagd från sitt arbete kan ha förtur till att åter bli anställd. Det kallas företrädesrätt till återanställning och står i lagen om anställningsskydd, LAS. 

För att komma ifråga för företrädesrätt krävs att du skriftligen anmäler till arbetsgivaren att du tar din företrädesrätt i anspråk. Arbetsgivaren ska när det finns lediga tjänster erbjuda dig återanställning om du har företrädesrätt och tillräckliga kvalifikationer för aktuellt arbete. 

Du har företrädesrätt till återanställning om du: 
 • har varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren 
 • har fått, eller skulle ha fått, besked om uppsägning på grund av arbetsbrist eller om att en tidsbegränsad anställning inte kommer att förlängas 
 • har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen 
 • skriftligen har anmält till arbetsgivaren att du tar i anspråk din företrädesrätt 
 • har varit säsongsanställd mer än sex månader under de senaste två åren. 

Företrädesrätt gäller: 
 • nio månader från det sista datumet du arbetade hos arbetsgivaren 
 • vikariat och allmän visstidsanställning 
 • endast nyanställningar. 

När den nya anställningen tar slut ska du lämna in en ny företrädesansökan. Om arbetsgivaren bryter mot din rätt till företräde kan du ha rätt till skadestånd från arbetsgivaren. 

Sektionen kan hjälpa till att bevaka din företrädesrätt. 

Rätt till lönehöjning för visstidsanställd 

Om du arbetar hos samma arbetsgivare mer än ett år har du rätt till en årlig lönehöjning

Rätt till yrkesutveckling för visstidsanställd 

Arbetsgivare får inte neka dig kompetensutveckling bara för att du är vikarie eller visstidsanställd. Men det beror på hur lång kompetensutvecklingen är. Är det en kortare kompetensutveckling som inte tar så stor del av arbetstiden bör även vikarie och visstidsanställd få den. 

Förbjudet att särbehandla visstidsanställda 

Det finns en lag som förbjuder diskriminering av visstidsanställda. Kontakta din sektion om du misstänker att du diskrimineras. 

Säsongsanställning 

Med säsongsarbete menas arbete som utförs under en viss tid på året. Säsongsarbete är vanligt inom bland annat trädgårdsnäringen, jordbruket, golfen och bärplockning. 

 • En säsongsanställning gäller mellan två bestämda tidpunkter. Anställningen upphör (slutar) när säsongen tar slut. 
 • För säsongsanställningar på minst tre månader ska arbetsgivaren senast en vecka innan säsongen tar slut meddela att säsongsanställningen tar slut. 
 • En säsongsanställning kan avslutas i förtid och då gäller en månads uppsägningstid såvida inte gällande kollektivavtal har andra uppsägningstider. Uppsägningen måste vara skriftlig och ha saklig grund: arbetsbrist eller personliga skäl. 

Företrädesrätt till återanställning för säsongsanställd 

Den som varit säsongsanställd av en arbetsgivare mer än sex månader under de senaste två åren kan få företrädesrätt till ny säsongsanställning. Du som vill ha företrädesrätt måste själv lämna en anmälan om det till arbetsgivaren. 

Det här måste arbetsgivaren göra: 
 • Informera dig som varit säsongsanställd om att du ska lämna in en intresseanmälan om ny säsongsanställning. 
 • Om arbetsgivaren inte tänker ge dig som haft säsongsanställning tidigare fortsatt anställning måste arbetsgivaren meddela dig det minst en månad innan den nya säsongen börjar. 

För provanställning gäller andra regler 

Provanställning är en särskild typ av anställning som är till för att arbetsgivaren ska få möjlighet att testa arbetstagarens lämplighet för arbetet. 

Det här gäller för provanställningar: 

 • Får pågå i max sex månader. 
 • Kan avbrytas av både arbetsgivaren och arbetstagaren, se det kollektivavtal som gäller. Finns inget kollektvivavtal gäller lagen och enligt den kan en provanställning avbrytas utan uppsägningstid. 
 • Om provanställningen inte avbryts övergår anställningen i en tillsvidareanställning (fast tjänst). Kontakta din sektion eller Kommunal Direkt om du behöver stöd!


Kategori

Skicka en kommentar

0 Kommentarer
Skicka en kommentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top